Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29073
Nhan đề: Thế giới thơ Thiều - một lối vào
Tác giả: Đỗ, Lai Thúy
Từ khoá: Thế giới thơ Thiều
Thơ Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 944 .- Tr.106-112
Tóm tắt: Thơ Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến nay đã hai lần thay đổi hệ hình: từ tiền hiện đại sang hiện đại và từ hiện đại sang hậu hiện đại. Lần thứ nhất từ mô hình thơ nghĩa -> chữ sang chữ -> nghĩa, dù vẫn là thiểu số nhưng coi như hoàn tất. Lần thứ hai từ mô hình thơ chữ -> nghĩa sang chữ -> nghĩa -> chữ, thì còn đang tiếp diễn, định hướng nhưng chưa hẳn đã định hình. Có điều những chuyển đổi ấy không nối tiếp mà gối tiếp, nên trong mỗi dòng thơ, thậm chí trong mỗi nhà thơ, tồn tại cùng lúc cả ba hệ hình. Bởi thế, đọc thơ Nguyễn Quang Thiều, nhất là định dạng thơ anh, tôi phải lần giở đường đi của thơ, để tìm một lối vào thơ anh...
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29073
ISSN: 2354-1296
Bộ sưu tập: Văn nghệ Quân đội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.85 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.