Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29075
Title: Phân tích hoạt động tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Cần Thơ
Authors: Trương, Thị Bích Liên
Nguyễn, Anh Hào
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) - Chi nhánh Cần Thơ giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2019, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng trong thời gian tới.
Description: 76 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29075
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.