Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29080
Title: Nghiên cứu giải pháp phát triển quỹ đất tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Authors: Nguyễn, Trọng Khanh
Hoàng, Phương Anh
Hồ, Thị Lam Trà
Keywords: Thực trạng
Giải pháp
Phát triển quỹ đất
Thị xã Từ Sơn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 337 .- Tr.25-32
Abstract: Thị xã Từ Sơn là một trong những khu vực trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh, từ 2011-2017 thị xã Từ Sơn đã thực hiện phát triển quỹ đất tại 58 dự án với tổng diện tích là 376,41 ha và đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư 48 dự án với diện tích 304,00 ha, đạt 80,76% 80 với tổng diện tích cần phát triển. Hầu hết các dự án này là các dự án phát triển nhà ở, các công trình công cộng và các công trình phục vụ sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp. 445 đối tượng (công chức, viên chức, tổ chức và hộ gia đình, cá nhân) liên quan đến công tác phát triển quỹ đất đã được phỏng vấn với các câu hỏi được thiết kế sẵn để thu thập thông tin. Kết quả cho thấy: công tác phát triển quỹ đất ảnh hưởng đến thu nhập của người dân, đời sống văn hóa tinh thần và cơ sở hạ tầng là lớn với chỉ số đánh giá từ 3,45-3,91, tuy nhiên công tác tạo quỹ đất chưa mang lại cơ hội việc làm như người dân mong muốn (chỉ số đánh giá là 2,82). Để tăng cường công tác phát triển quỹ đất của thị xã, trong thời gian tới cần: thực hiện có hiệu quả chính sách đất đai, quan tâm đến các chính sách thu hút đầu tư, thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ và chính sách xã hội khác; quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, chuẩn bị quỹ đất sẵn sàng phục vụ các nhu cầu của nhân dân, nhà đầu tư.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29080
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
622.2 kBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.