Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29082
Title: Hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng, chỉnh đốn đảng
Authors: Thu Hoài
Keywords: Hiệu quả
Kiểm tra
Giám sát
Xây dựng
Chỉnh đốn đảng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.40-42
Abstract: Đảng bộ huyện Thanh Liêm (Hà Nam) hiện có 59 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 22 đảng bộ, 37 chi bộ cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp với 6.742 đảng viên. Năm 2019, huyện Thanh Liêm đạt và vượt mức kế hoạch 16/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra; được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, về đích trước 2 năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX đề ra.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29082
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
607.6 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.