Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29085
Title: Nghiên cứu hai giống lúa siêu xanh GSR 65, GSR90 năng suất cao, chất lượng tốt và quy trình kỹ thuật thâm canh lúa thích hợp tại cánh đồng Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Authors: Nguyễn, Trọng Tùng
Nguyễn, Đức Thắng
Hoàng Long
Nguyễn, Văn Minh
Đặng, Văn Mạnh
Ngô, Thị Bích Diễm
Lê, Thanh Tùng
Hoàng Kim
Zheng, Tian-Qing
Li, Zhikang
Keywords: Lúa siêu xanh (Green Super Rice GSR)
GSR65
GSR90
Lượng giống gieo sạ
Lượng bón đạm
Vùng thâm canh
Cánh đồng lúa Tuy Hòa
Phú Yên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 337 .- Tr.47-55
Abstract: Đề tài" Tuyển chọn giống lúa siêu xanh (Green Super Rice -GSR) năng suất cao, chất lượng tốt, thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Phú Yên do Trung tâm Giống và Kỹ thuật Cây trồng Phú Yên chủ trì thực hiện. Nội dung nghiên cứu bao gồm: sáu khảo nghiệm cơ bản 12 giống lúa trong ba vụ tại hai điểm; bốn khảo nghiệm sản xuất 5 giống lúa tuyển chọn trong hai vụ tại hai điểm, bốn trình diễn sản xuất thử 2 giống lúa mới siêu xanh GSK65, GSR90 được lựa chọn và bốn thí nghiệm xác định mức bón đạm và lượng giống lúa gieo sạ trong hai vụ tại hai điểm. Mục tiêu nghiên cứu nhằm tuyển chọn và xác định được hai giống lúa siêu xanh năng suất cao chất lượng tốt và xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác lúa GSR thích hợp ở đồng bằng Tuy Hòa, là vựa lúa chủ lực của tỉnh. Phương pháp khảo nghiệm theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-55:2011/ BNNPTNT Khảo nghiệm giá trị trồng trọt và giá trị sử dụng của giống lúa. Bài báo này khái quát nguồn gốc và đặc tính nông sinh học của hai giống lúa siêu xanh mới GSR65 và GSR90 (chi tiết tại hai báo cáo chuyên đề) và kết quả thí nghiệm xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác lúa GSR cho vùng đồng bằng lúa Tuy Hòa. Bốn thí nghiệm xác định mức bón đạm và lượng giống lúa gieo sạ được thực hiện trong 2 vụ liên hoàn (đông xuân 2016-2017, hè thu 2017) ở vùng đất canh tác thâm canh tại xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, và xã Hòa Mỹ Tây huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên, đối với hai giống lúa triển vọng GSR65, GSR90. Kết quả thí nghiệm cho thấy: Giống lúa GSR65 thích hợp với lượng giống gieo sạ 90 kg, lượng đạm bón là 100 kg N; giống lúa GSR90 thích hợp với lượng giống gieo sạ 60-90 kg, lượng đạm bón là 100 kg N trên nền phân bón thâm canh 80 P₂O₅ (500 kg lân Văn Điển), 90 K₂O (150 kg kali clorua) và lượng phân hữu cơ là 10 tấn phân chuồng hoai mục cho 01 ha.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29085
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
664.29 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.