Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29090
Title: Đảng bộ huyện Tiền Hải (Thái Bình), kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm
Authors: Hải Hà
Keywords: Đảng bộ
Tiền Hải
Thái Bình
Kiểm tra
Trọng tâm
Trọng điểm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.52-54
Abstract: Nhằm phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội trong xây dựng nông thôn mới, ngăn ngừa vi phạm trong quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, chi tiêu ngân sách...; không để phát sinh các điểm nóng, các vấn đề dư luận xã hội bức xúc; góp phần ổn định chính trị cơ sở, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, trong thời gian qua Đảng bộ huyện Tiền Hải (Thái Bình) luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, làm tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29090
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
658.38 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.206.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.