Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29091
Title: Đôi nét về công tác kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng ở Trung Quốc
Authors: Trần, Đức Thiện
Keywords: Kiểm tra
Giám sát
Tham nhũng
Trung Quốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.55-57
Abstract: Từ sau Đại hội lần thứ XIII đến nay, công tác kiểm tra, giám sát; phòng, chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả, đã có hàng trăm nghìn cán bộ, đảng viên bị điều tra, xử lý do vi phạm kỷ luật, trong đó có hơn 40 quan chức cấp Trung ương và địa phương vi phạm bị xử lý kỷ luật và xử lý hình sự.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29091
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
659.24 kBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.