Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29093
Title: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ
Authors: Lê, Tấn Nghiêm
Lý, Thanh Hùng
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng BIDV chi nhánh Cần Thơ trong 3 năm 2017-2019 nhằm đề xuất giải pháp nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Description: 69 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29093
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
844.45 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.