Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29094
Title: Phân tích thực trạng quản trị quan hệ khách hàng tại tập đoàn viễn thông Quân đội chi nhánh Cần Thơ
Authors: Đinh, Công Thành
Trần, Thiện Trung
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng công tác quản trị quan hệ khách hàng tại Viettel Cần Thơ. Từ đó, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại Viettel Cần Thơ.
Description: 60 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29094
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.16 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.