Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29095
Nhan đề: Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hậu Giang
Tác giả: Lê, Long Hậu
Huỳnh, Ái Linh
Từ khoá: Tài chính - Ngân hàng
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hậu Giang giai đoạn 2017-2019, từ đó đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao khả năng huy động vốn tại Ngân hàng BIDV Hậu Giang.
Mô tả: 61 Tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29095
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
767 kBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.