Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29095
Title: Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hậu Giang
Authors: Lê, Long Hậu
Huỳnh, Ái Linh
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hậu Giang giai đoạn 2017-2019, từ đó đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao khả năng huy động vốn tại Ngân hàng BIDV Hậu Giang.
Description: 61 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29095
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
767 kBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.