Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29096
Title: Phân tích hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP Kỹ Thương chi nhánh An Giang
Authors: Lê, Long Hậu
Trần, Nguyễn Hoàng Khang
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương chi nhánh An Giang. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao, mở rộng hoạt động tín dụng cá nhân của ngân hàng trong thời gian tới.
Description: 59 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29096
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
758.46 kBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.