Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29098
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm kem chống nắng của khách hàng nữ trên địa bàn quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ
Authors: Phan, Tùng Lâm
Lê, Nguyễn Anh Thư
Keywords: Marketing
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm kem chống nắng của khách hàng nữ và đề xuất một số giải pháp thúc đẩy hành vi tiêu dùng sản phẩm trên địa bàn quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Description: 78 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29098
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.