Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29098
Nhan đề: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm kem chống nắng của khách hàng nữ trên địa bàn quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ
Tác giả: Phan, Tùng Lâm
Lê, Nguyễn Anh Thư
Từ khoá: Marketing
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm kem chống nắng của khách hàng nữ và đề xuất một số giải pháp thúc đẩy hành vi tiêu dùng sản phẩm trên địa bàn quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Mô tả: 78 Tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29098
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.