Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2909
Title: Du lịch nông nghiệp cần định hướng phát triển
Authors: Anh Minh
Keywords: Du lịch nông nghiệp
Định hướng phát triển
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 4 .- Tr.58-59
Abstract: Những năm trở lại đây, loại hình du lịch nông nghiệp đang ngày càng được du khách quan tâm. Tuy nhiên, để tạo ra được sản phẩm du lịch nông nghiệp hấp dẫn du khách, rất cần những định hướng phát triển thị trường và xây dựng sản phẩm chất lượng cao, mang tính chuyên nghiệp.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2909
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.95 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.