Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2909
Nhan đề: Du lịch nông nghiệp cần định hướng phát triển
Tác giả: Anh Minh
Từ khoá: Du lịch nông nghiệp
Định hướng phát triển
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 4 .- Tr.58-59
Tóm tắt: Những năm trở lại đây, loại hình du lịch nông nghiệp đang ngày càng được du khách quan tâm. Tuy nhiên, để tạo ra được sản phẩm du lịch nông nghiệp hấp dẫn du khách, rất cần những định hướng phát triển thị trường và xây dựng sản phẩm chất lượng cao, mang tính chuyên nghiệp.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2909
ISSN: 0866-7373
Bộ sưu tập: Du lịch Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.95 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.