Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29100
Title: Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận áp dụng mô hình Biogas thực vật ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Authors: Ngô, Thị Thanh Trúc
Phan, Nguyễn Đan Thanh
Keywords: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận áp dụng mô hình biogas – thực vật ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang nhằm đề xuất một số giải pháp mở rộng phạm vi áp dụng mô hình biogas – thực vật của các hộ chăn nuôi heo ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
Description: 141 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29100
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.08 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.