Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29105
Title: Thủ tục tha tù trước thời hạn có điều kiện
Authors: Trần, Hồng Ca
Đỗ, Chí Bảo B1610138
Keywords: Luật Tư pháp
Issue Date: 2020
Abstract: Đề tài luận văn trình bày các nội dung sau: Một số vấn đề lý luận về thủ tục tha tù trước thời hạn có điều kiện; Quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về thủ tục tha tù trước thời hạn có điều kiện; Một số bất cập và kiến nghị góp phần hoàn thiện trong áp dụng pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về thủ tục tha tù trước thời hạn có điều kiện .
Description: 61 trang.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29105
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.15 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.