Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29105
Nhan đề: Thủ tục tha tù trước thời hạn có điều kiện
Tác giả: Trần, Hồng Ca
Đỗ, Chí Bảo B1610138
Từ khoá: Luật Tư pháp
Năm xuất bản: 2020
Tóm tắt: Đề tài luận văn trình bày các nội dung sau: Một số vấn đề lý luận về thủ tục tha tù trước thời hạn có điều kiện; Quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về thủ tục tha tù trước thời hạn có điều kiện; Một số bất cập và kiến nghị góp phần hoàn thiện trong áp dụng pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về thủ tục tha tù trước thời hạn có điều kiện .
Mô tả: 61 trang.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29105
Bộ sưu tập: Khoa Luật

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.15 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.