Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29106
Title: Tạm đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ vụ án trong tố tụng hình sự
Authors: Trần, Hồng Ca
Nguyễn, Thị Hồng Anh B1610174
Keywords: Luật Tư pháp
Issue Date: 2020
Abstract: Đề tài luận văn trình bày các nội dung sau: Những vấn đề lý luận về tạm đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ vụ án trong tố tụng hình sự; quy định về tạm đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ vụ án trong tố tụng hình sự và bất cập pháp lý, thực tiễn áp dụng quy định tạm đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ vụ án và giải pháp hoàn thiện
Description: 52 trang.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29106
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.