Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29107
Title: Thu thập vật chứng của Cơ quan điều tra trong tố tụng hình sự
Authors: Trần, Hồng Ca
Trần, Khánh Linh B1602361
Keywords: Luật Tư pháp
Issue Date: 2020
Abstract: Đề tài luận văn trình bày lý luận chung những vấn đề khái quát chung về vật chứng, thu thập vật chứng, Cơ quan điều và những quy định của pháp luật tố tụng hình sự về các biện pháp mà Cơ quan điều tra có thể thực hiện để thu thập vật chứng. Thông qua đó chỉ ra những tồn tại về mặt pháp lý cũng như trên thực tiễn áp dụng các quy định về thu thập vật chứng của Cơ quan điều tra. Từ đó đưa ra các giải pháp, kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện.
Description: 47 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29107
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.