Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29110
Title: Pháp luật Việt Nam về quan hệ thừa kế theo pháp luật có yếu tố nước ngoài – Thực trạng và hướng hoàn thiện
Authors: Bùi, Thị Mỹ Hương
Hà, Thanh Lộc C1700148
Keywords: Luật Thương mại
Issue Date: 2020
Abstract: Đề tài luận văn trình bày một số lý luận chung và quy định pháp luật Việt Nam về quan hệ thừa kế theo pháp luật có yếu tố nước ngoài, từ đó chỉ ra một vài bất cập trong các quy định pháp luật về quan hệ thừa kế theo pháp luật có yếu tố nước ngoài và đưa ra hướng hoàn thiện nhằm xây dựng và hoàn thiện quy định pháp luật.
Description: 58 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29110
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.