Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29118
Title: Giáo dục từ sự nêu gương
Authors: Nguyễn, Anh Liên
Keywords: Giáo dục
Nêu gương
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.58
Abstract: Xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, sát bên cạnh Bệnh xá Đặng Thủy Trâm có ngôi nhà ngói đỏ, giữa sân vườn rau xanh và heo gà vịt vờn nhau ríu rít. Đó là nhà của cụ thương binh Nguyễn Xiêm năm nay 85 tuổi. Cụ nguyên là Bí thư chi bộ phụ trách công tác kiểm tra nằm vùng hoạt động, cùng thời với nữ Bác sỹ Đặng Thùy Trâm. Trong những năm chiến tranh, gia đình cụ là cơ sở bảo vệ cán bộ Tỉnh ủy, Khu ủy, trong đó có các đồng chí lãnh đạo Ban Kiểm ưa Khu ủy Khu 5. Sau ngày Tổ quốc thống nhất, cụ Xiêm xây dựng gia đình, ở lại quê hương có 5 người con (3 trai, 2 gái), vì hoàn cảnh khó khăn, cha già ốm đau, nên các con của cụ cùng không đi thoát ly mà ở lại quê hương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29118
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
218.18 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.