Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29121
Title: Bài học từ việc xử lý đơn, thư tố cáo nặc danh ở huyện Châu Thành, Bến Tre
Authors: Trịnh Nhất
Keywords: Xử lý
Đơn
Thư tố cáo
Huyện Châu Thành
Bến Tre
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.61-63
Abstract: Đầu năm 2018, các cơ quan của huyện Châu Thành và tỉnh Bến Tre nhận được 26 lượt đơn nặc danh tố cáo một số nội dung liên quan đến cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện Châu Thành.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29121
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
568.63 kBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.