Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29125
Title: Thủ tướng l-xra-en phải ra tòa vì các cáo buộc tham nhũng cú sốc trước "Giờ G”
Authors: Phương Linh
Keywords: Thủ tướng
I-xra-en
Tòa xét xử
Tham nhũng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.64-65,68
Abstract: Ngày 18-2-2020, Bộ Tư pháp I-xra-en thông báo phiên tòa xét xử Thủ tướng Benjamin Netanyahu với các cáo buộc tham nhũng dự kiến bắt đầu ngày 17-3 tới. Đây là lần đầu trong lịch sử I-xra-en, một thủ tướng đương nhiệm phải đối mặt với các cáo buộc phạm tội trước tòa. Và hơn thế, ảnh hưởng từ vụ bê bối rất có thể sẽ kéo dài thêm cuộc khủng hoảng trên chính trường I-xra-en trong hơn một năm qua, khi nước này bước vào cuộc tổng tuyển cử trước hạn lần thứ ba trong vòng chưa đầy một năm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29125
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
616.28 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.182.206


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.