Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29125
Nhan đề: Thủ tướng l-xra-en phải ra tòa vì các cáo buộc tham nhũng cú sốc trước "Giờ G”
Tác giả: Phương Linh
Từ khoá: Thủ tướng
I-xra-en
Tòa xét xử
Tham nhũng
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.64-65,68
Tóm tắt: Ngày 18-2-2020, Bộ Tư pháp I-xra-en thông báo phiên tòa xét xử Thủ tướng Benjamin Netanyahu với các cáo buộc tham nhũng dự kiến bắt đầu ngày 17-3 tới. Đây là lần đầu trong lịch sử I-xra-en, một thủ tướng đương nhiệm phải đối mặt với các cáo buộc phạm tội trước tòa. Và hơn thế, ảnh hưởng từ vụ bê bối rất có thể sẽ kéo dài thêm cuộc khủng hoảng trên chính trường I-xra-en trong hơn một năm qua, khi nước này bước vào cuộc tổng tuyển cử trước hạn lần thứ ba trong vòng chưa đầy một năm.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29125
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
616.28 kBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.