Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29127
Nhan đề: "Còn phải lo tính cho đời sao”
Tác giả: Thạch, Thiết Hà
Từ khoá: Lo tính
Đời sau
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.70-72
Tóm tắt: Thời Nguyễn, các hoàng tử, hoàng thân, được cấp lương bổng. Khi lên ngôi (tháng Giêng năm Canh Thìn, 1820), Minh Mệnh đã có lời dụ các quan trong bộ Hộ: “Con cháu của ta ngày càng đông, vậy nên châm chước định lệ lương bổng hàng năm cho các hoàng tử, công tử, để cứ theo giữ mãi mãi”.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29127
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
568.94 kBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.