Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29127
Title: "Còn phải lo tính cho đời sao”
Authors: Thạch, Thiết Hà
Keywords: Lo tính
Đời sau
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.70-72
Abstract: Thời Nguyễn, các hoàng tử, hoàng thân, được cấp lương bổng. Khi lên ngôi (tháng Giêng năm Canh Thìn, 1820), Minh Mệnh đã có lời dụ các quan trong bộ Hộ: “Con cháu của ta ngày càng đông, vậy nên châm chước định lệ lương bổng hàng năm cho các hoàng tử, công tử, để cứ theo giữ mãi mãi”.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29127
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
568.94 kBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.