Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29131
Nhan đề: QUÁ TRÌNH KHUẾCH TÁN TRONG KHÔNG GIAN MỘT CHIỀU
Tác giả: TS. Lâm, Hoàng Chương
Trần, Thị Thiện
Từ khoá: Toán ứng dụng
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Hiện tượng khuếch tán là sự chuyển động của một chất điểm từ vị trí này đến vị trí khác một cách ngẫu nhiên. Luận văn tập trung nghiên cứu quy luật của các quá trình ngẫu nhiên Markov, quá trình khuếch tán để dự báo sự biến đổi; trình bày được một số kiến thức cơ bản về biến ngẫu nhiên, định lý giới hạn trung tâm, luật số lớn, quá trình Markov, toán tử tuyến tính, quá trình khuếch tán,...; chứng minh định lý giới hạn trung tâm và luật số lớn của quá trình khuếch tán trong không gian R và đưa ra tốc độ hội tụ trong định lý giới hạn trung tâm và luật số lớn của quá trình khuếch tán. Phương pháp sử dụng trong luận văn là phương pháp moment.
Mô tả: 52tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29131
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
681.46 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.