Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29133
Title: CÁC PHƢƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG DỮ LIỆU THIẾU
Authors: Trần, Thị Ngọc Trâm
Keywords: Toán ứng dụng
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn này giới thiệu một số phương pháp ước lượng giá trị thiếu trong tập dữ liệu để tối ưu hóa dữ liệu cũng như đưa ra sự lựa chọn phương pháp ước lượng phù hợp nhất.
Description: 79tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29133
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.82 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.