Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29137
Nhan đề: Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động huy động vốn đối với ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ
Tác giả: Trần, Thị Hanh Phúc
Bùi, Thị Trúc Vy
Từ khoá: Tài chính - Ngân hàng
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích thực trạng huy động vốn tại Vietcombank Chi nhánh Cần Thơ. Qua đó đề xuất một số giải pháp để nâng cao hoạt động huy động vốn đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ.
Mô tả: 54 Tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29137
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
784.29 kBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.