Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29138
Title: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần nhiên liệu Tây Đô
Authors: Đàm, Thị Phong Ba
Châu, Ngọc Ngà
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Nhiên liệu Tây Đô, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.
Description: 127 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29138
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.43 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.