Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29140
Title: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ truyền hình cáp Việt Nam VTVCAB tại quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Authors: Bùi, Văn Trịnh
Trần, Ngọc Hân
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích mức độ ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ truyền hình cáp VTVcab và đề xuất giải pháp liên quan đến kết quả phân tích.
Description: 101 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29140
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.13 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.