Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29141
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng qua Website thương mại điện tử TIKI của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ
Authors: Lê, Thị Thu Trang
Trần, Sĩ Khang
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng qua hệ thống thương mại điện tử Tiki của sinh viên ở Trường Đại học Cần Thơ và đề ra các hướng giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của website thương mại điện tử Tiki.
Description: 56 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29141
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.63 MBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.