Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29143
Nhan đề: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định chọn trường Đại học, cao đẳng của học sinh lớp 12 tại huyện Gò Quao tỉnh Kiên Giang
Tác giả: Lê, Tấn Nghiêm
Huỳnh, Nhựt
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định chọn trường ĐH, CĐ của học sinh lớp 12 ở huyện Gò Quao tỉnh Kiên Giang, nhằm xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến ý định chọn trường ĐH, CĐ của học sinh và mức độ ảnh hưởng của chúng. Từ đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 khi có ý định lựa chọn trường ĐH, CĐ dự thi trong kì thi THPTQG sắp tới.
Mô tả: 50 Tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29143
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.99 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.89.248


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.