Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29146
Title: Phân tích hiệu quả tài chính mô hình sản xuất thanh long của nông hộ ở huyện Châu Thành tỉnh Long An
Authors: Cao, Minh Tuấn
Võ, Khoa Đăng
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả tài chính mô hình sản xuất thanh long của nông hộ ở huyện Châu Thành, tỉnh Long An, từ đó đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả tài chính cây thanh long trên địa bàn nghiên cứu.
Description: 69 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29146
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.47 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.