Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29149
Title: Giải pháp nâng cao hiệu quả của các doanh nghiệp siêu nhỏ ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long
Authors: Lê, Long Hậu
Lý, Thị Kiều Loan
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả hoạt động và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của DNSN ở khu vực ĐBSCL. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của DNSN ở ĐBSCL.
Description: 64 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29149
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.46 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.