Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29152
Title: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh công ty TNHH Ngô Phong Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Ngọc Lam
Lương, Văn Minh
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Ngô Phong giai đoạn 2017 đến 2019. Từ đó, đề xuất những giải pháp thích hợp để giúp công ty nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Description: 60 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29152
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.41 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.