Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29156
Title: So sánh hiệu quả tài chính mô hình trồng lúa giữa nông hộ có tham gia và không tham gia hợp tác xã ở huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ
Authors: Phạm, Lê Thông
Lâm, Trung Thành
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả tài chính của các nông hộ tham gia mô hình trồng lúa trong hợp tác xã so với các nông hộ không tham gia mô hình hợp tác xã tại huyện Thới Lai Thành phố Cần Thơ, để từ đó, đề xuất một số giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả tài chính của các nông hộ trên địa bàn nghiên cứu trong thời gian tới.
Description: 50 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29156
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.92 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.91.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.