Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29160
Nhan đề: Phát triển ngành Cơ khí: Xác định đúng nhu cầu thị trường
Tác giả: Lan Anh
Từ khoá: Phát triển ngành Cơ khí
Xác định đúng nhu cầu thị trường
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 04 .- Tr.9-10
Tóm tắt: Theo Bộ Công Thương, để vực dậy ngành cơ khí Việt Nam, cần xác định nhu cầu thị trường, chỉ rõ những khoảng trống để ngành phát triển, những lĩnh vực mà ngành có thể cạnh tranh được. Ngoài việc tạo thị trường cho doanh nghiệp (DN), các cơ chế, chính sách phải linh hoạt để khuyến khích DN đầu tư, mở rộng sản xuất.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29160
ISSN: 0866-7056
Bộ sưu tập: Cơ khí Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
568.31 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.