Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29161
Title: Linh, phụ kiện nhập khẩu: Làm gì để giảm phụ thuộc?
Authors: Lan Anh
Keywords: Linh
Phụ kiện nhập khẩu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 04 .- Tr.11-12
Abstract: Những giải pháp phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) được Bộ Công Thương tổng hợp từ doanh nghiệp (DN), hiệp hội ngành hàng… kiến nghị Thủ tướng Chính phủ với kỳ vọng tiến tới giảm phụ thuộc vào nguồn linh, phụ kiện nhập khẩu (NK), thúc đẩy sản xuất trong nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29161
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
565.77 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.