Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29164
Title: Pháp luật về phòng chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng
Authors: Phạm, Tuấn Kiệt
Dương, Văn Tân B1602485
Keywords: Luật Thương mại
Issue Date: 2020
Abstract: Đề tài luận văn trình bày những lý luận về phòng chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng, phân tích các quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng, ngoài ra còn đề cập đến một số bất cập và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về phòng chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng.
Description: 62tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29164
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.47 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.