Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29172
Title: Phân tích lực và công biến dạng của nguyên công khi dập trên máy ép trục khuỷu bằng đo giải phóng năng lượng bánh đà
Authors: Lê, Trung Kiên
Lê, Gia Bảo
Keywords: Máy ép trục khuỷu
Công dập vuốt
Năng lượng bánh đà
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 04 .- Tr.34-37
Abstract: Máy ép trục khuỷu có nhiều dạng kết cấu, cỡ máy, có các tính năng công nghệ khác nhau, từ vạn năng đến chuyên dùng. Trong quá trình dập nguyên công có hành trình lớn, hiện tượng quá tải về công do năng lượng có ích trên đầu trượt quá lớn, năng lượng từ động cơ không bù lại trong một chu trình công tác, do đó dẫn đến cháy động cơ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29172
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
977.4 kBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.