Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29174
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tiêu dùng nông sản sạch tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Authors: Đỗ, Thị Hoài Giang
Nguyễn, Thị Diễm Mi
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tiêu dùng nông sản sạch tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang và từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân sử dụng nông sản sạch
Description: 64 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29174
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
912.71 kBAdobe PDF
Your IP: 54.80.173.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.