Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29175
Title: Nâng cao hiệu quả triển khai các chính sách bảo hiểm y tế của Việt Nam trong thời gian tới
Authors: Nguyễn, Thị Lệ Ninh
Vũ, Thị Lệ
Keywords: Chính sách bảo hiểm y tế
Tính thực thi của chính sách
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 16 .- Tr.3-6
Abstract: Chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) được coi như chiếc phao cứu sinh cho người bệnh, góp phần giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người dân, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo. Tuy nhiên, thời gian qua, đã có nhiều bất cập xảy ra trong quá trình triển khai thực hiện chính sách này. Thực trạng này đòi hỏi cần có những giải pháp hoàn thiện và nâng cao tính thực thi của chính sách BHYT trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29175
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.