Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29176
Title: Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi sang giống lúa ST24 tại xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
Authors: Phạm, Lê Thông
Sơn, Ngọc Tuyền
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi sang giống lúa ST24 tại xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, từ đó, tìm ra những nguyên nhân và đề xuất những giải pháp nhằm cải thiện sự lựa chọn giống, từ đó, cải thiện cuộc sống nông hộ.
Description: 52 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29176
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.