Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29177
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ và chiều dày lớp vỏ đến quá trình ép chảy ngang khớp nối chữ thập cho vật liệu kim loại hai lớp bằng mô phỏng số
Authors: Đỗ, Quang Long
Đinh, Văn Hải
Lê, Thái Hùng
Keywords: Khớp nối chữ thập
Vật liệu hai lớp
Nhiệt độ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 04 .- Tr.38-43
Abstract: Khớp nối chữ thập bằng vật liệu hai lớp được chế tạo với mong muốn nhận được tính chất kết hợp có lớp vỏ chịu mài mòn và cơ tính tốt, lớp lõi dẻo dai chịu mỏi. Ép chảy ngang được xem là công nghệ phù hợp để chế tạo chi tiết này. Nghiên cứu này, sử dụng phương pháp mô phỏng số để xem xét ảnh hưởng của nhiệt độ và chiều dày lớp vỏ đến quá trình tạo hình khớp nối chữ thập bằng công nghệ ép chảy ngang.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29177
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.66 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.174.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.