Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29179
Nhan đề: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của sinh viên các trường Đại học trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
Tác giả: Nguyễn, Văn Duyệt
Lê, Phan Mai Anh
Từ khoá: Kinh doanh thương mại
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích các yếu tố tác động đến quyết định thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch thanh toán của sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ thanh toán không sử dụng tiền mặt trong giao dịch thanh toán của sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Mô tả: 70 Tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29179
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.13 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.