Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2918
Title: Thực trạng quy định của pháp luật về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và hướng hoàn thiện
Authors: Phan, Thành Nhân
Keywords: Pháp luật
Người đại diện
Doanh nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 07 .- Tr.33-39,48
Abstract: Bài viết đi sâu phân tích làm rõ thực trạng quy định của pháp luật về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và đưa một số đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trong luật Doanh nghiệp năm 2014.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2918
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.17 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.108.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.