Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29180
Title: Phân tích các chế tài đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu
Authors: Nguyễn, Lê Thanh Minh
Keywords: Phân tích các chế tài
Hành vi xâm phạm nhãn hiệu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 16 .- Tr.7-10
Abstract: Bài viết tập trung phân tích, đánh giá các loại chế tài đối với hành vi xâm phạm nhãn hiệu, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn nữa nhu cầu thực tiễn về xử lý các hành vi vi phạm quyền đối với nhãn hiệu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29180
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.